energie

Nederlandse bedrijven investeren 1 miljard in energie

Nederlandse bedrijven hebben het afgelopen jaar ongeveer 1 miljard euro geïnvesteerd in technieken om energie te besparen en duurzame energie. De investeringen werden gestimuleerd door de overheid die middels EIA (energie-investeringsaftrek) ongeveer 10 procent fiscaal voordeel gaf.

Uit het jaarverslag van de EIA blijkt dat er ongeveer 17.000 aanvragen voor energie-investeringsaftrek werden gedaan. Ruim 4 op de 5 aanvragen werden gedaan door het Midden- en Kleinbedrijf en van het totale bedrag werd ongeveer 80 procent geïnvesteerd in het besparen van energie, terwijl zo’n 20 procent werd geïnvesteerd in duurzame energie.

Het feit dat duurzaam ondernemen leeft onder ondernemers blijkt uit het aantal aanvragen dat werd gedaan. Er werden sinds 2001 niet meer zoveel aanvragen gedaan en daarmee is 2012 het beste jaar sinds lange tijd. Met de investeringen werd in totaal een reductie van circa 765 kiloton co2 per jaar bewerkstelligd.

De overheid stimuleert het besparen van energie ook in 2013. Hoeveel EIA-aanvragen er dit jaar zijn gedaan is echter op dit moment nog onbekend. Waarschijnlijk zullen we moeten wachten op het jaarverslag van 2013 om te zien of de trend wat betreft het besparen van energie en het gebruik van duurzame energie zich doorzet.

standard