dak-tuin

Jargon in energiezuinig bouwen, wat moet je weten?

Het milieuvraagstuk is op zichzelf al uitdagend genoeg, dus is het niet altijd handig dat je daarbij soms termen tegenkomt waarbij je je afvraagt wat er nu precies bedoeld wordt. Om het je wat makkelijker te maken hebben we daarom een aantal uitdrukkingen verzameld die nog wel eens wat vraagtekens oproepen, zodat je je met de juiste kennis kunt verdiepen in de manier waarop jij het beste je kunt inzetten op het gebied van duurzaam bouwen.

blueprints-huis

EPC0: een rekenkundige term die aangeeft dat er bij een gebouw zo veel maatregelen zijn genomen om energie te besparen, dat het energieverbruik voor 100% duurzaam genoemd kan worden. Een energieprestatiecertificaat kan enkel door een gecertificeerd EPC adviseur worden afgegeven.

Energieneutraal: vergelijkbaar met EPC0, waarbij er bedoeld wordt dat het energieverbruik van een gebouw helemaal of bijna  nul is. Toch is het een wat lastige term omdat deze wat ruimte overlaat en je dus nooit exact weet hoe een gebouw presteert.

Energienotanul: bij deze term wordt er gekeken naar de energienota die de consument jaarlijks ontvangt. Wanneer deze term van toepassing is op een huis, zijn er dus zo veel energiebesparende maatregelen getroffen dat de energierekening op nul of lager uitkomt. Deze term is vooral van toepassing op nieuwbouwwoningen omdat dit bij bestaande woningen bijna niet te realiseren is.

Passief huis: door maatregelen als goede isolatie en gebruik van zonlicht wordt in een passief huis gestreefd naar een minimaal energieverbuik. De grens ligt hierbij op 15 kWh/m2.

Nul Op de Meter (NOM): deze uitdrukking kom je vooral tegen wanneer het om sociale woningbouw gaat. Er wordt dan gekeken naar het energieverbruik van een woning. Deze moet net zo veel energie opleveren (bijvoorbeeld door zonnepanelen) als dat er verbruikt wordt. Dit is vooral interessant voor grotere nieuwbouwprojecten.

Mocht je binnenkort in de literatuur deze termen eens tegenkomen, dan weet je tenminste precies waar het over gaat!

standard