Windpark Gemini

Investering duurzame energie verdrievoudigd

De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van duurzame energie. Het is beter voor het milieu en het maakt Nederland minder afhankelijk van olie,kolen en gas. De doelstelling is dat in 2020 14% van alle energie duurzaam zijn. Dit kan onder andere door middel van het gebruik van zonnepanelen en de bouw van windmolens. In 2014 is de investering in duurzame energie in Nederland verdrievoudigd naar 6,7 miljard dollar (5,65 miljard euro).

Windpark Gemini

Begin 2015 is de bouw begonnen van een van de grootste windparken te wereld, windpark Gemini. Dit park wordt gebouwd in het Nederlandse deel van de Noordzee , 85 kilometer boven de kust van Groningen. Dit windpark levert in de toekomst duurzame energie voor 1.540.000 mensen en verminderd de CO2-uitstoot met 1,25 miljoen ton per jaar. Het is dan ook de grootste investering van Nederland  ooit in groene energie.

De verwachting was dat in 2014 de investeringen zouden toenemen met 10%, maar deze data overstijgen onze verwachtingen.-Michael Liebreich Bloomberg new energy finance

Ook wereldwijd meer geïnvesteerd 

Niet alleen in Nederland was er een stijging maar ook wereldwijd werd er meer geïnvesteerd in duurzame energie. Er werd in 2014 16% meer geïnvesteerd in duurzame energie ten opzichte van 2013. Vooral China en de Verenigde Staten hebben bijgedragen aan deze stijging.In zonne-energie heeft een stijging plaatsgevonden van 25%, gevolgd door windenergie waar wereldwijd 11% meer in werd geïnvesteerd. In elektrische auto’s was de stijging 10%.

In 2011 werd er met 268 miljard euro geïnvesteerd in duurzame energie. De afgelopen 2 jaar was dit beduidend minder. Voor het eerst in drie jaar was er weer een stijging te zien. In 2014 werd er 262 miljard euro geïnvesteerd in duurzame energie.

standard