Pissenlits

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is een thema dat op de Nederlandse markt steeds belangrijker wordt. Niet alleen omdat een steeds groter deel van de consumenten en klanten alleen zaken wenst te doen met ondernemingen die duurzaam ondernemen, maar ook omdat het kosten kan besparen en nieuwe marktkansen kan creëren.

Hoe wordt er duurzaam ondernomen in Nederland?
In het Midden- en Kleinbedrijf wordt meestal op de interne organisatie gericht wanneer het gaat om duurzaam ondernemen. Er wordt meer aandacht besteed aan zowel milieu als de personeelsleden en door op die gebieden bedrijfsprocessen te optimaliseren moet een hoger bedrijfsrendement worden bereikt.

Bij de grote bedrijven en multinationals wordt duurzaam ondernemen ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft hetzelfde gedachtegoed als duurzaam ondernemen, maar in de praktijk gaat er in de eerste fase vaak meer aandacht uit naar communicatie of overleg met klanten en leveranciers.

Het MVO-platform
Na verschillende spraakmakende internationale affaires waaronder die van Shell in Nigeria en Heineken in Birma besloten organisaties die MVO op de kaart wilden zetten te gaan samenwerken. In eerste instantie deden zij dit onder eigen naam, maar al snel realiseerde men dat ze meer konden bereiken door onder een naam samen te werken en daarom is het MVO-platform opgericht. Het MVO-platform kent op dit moment ruim 30 deelnemers, waaronder FNV, CNV en De Consumentenbond.

Het MVO-platform is een gezamenlijke lobby richting de overheid die maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaam ondernemen moet promoten. Het MVO-platform verstaat onder maatschappelijk verantwoord ondernemen het resultaatgericht proces waarbij een onderneming verantwoordelijkheid neemt voor het effect dat de onderneming heeft op sociaal, economisch en ecologisch gebied en daarover verantwoording aflegt.

Dit houdt in dat ondernemingen er onder andere voor moeten zorgen dat er gebruik moet worden gemaakt van duurzame grondstoffen, werknemers beschikken over een leefbaar loon, dat er voldoende transparantie over de gehele keten is en dat eventuele problemen worden opgelost in samenwerking met alle actief betrokkenen.